Akcija „Kurbani“, koju provodi Islamska zajednica (IZ) u Bosni i Hercegovini ima poseban značaj, ali i  mnoge koristi za cjelokupno društvo. Jedna od njih jeste da kurbansko meso ili prerađevine od mesa dobiju kako pojedinci u potrebi, tako i mnoge organizacije širom BiH.

Rijaset Islamske zajednice u BiH putem Ureda za društvenu brigu podijelio je prošle godine kurbansko meso u više od 60 organizacija i institucija, uključujući obrazovne institucije Islamske zajednice u BiH, vrtiće, osnovne i srednje škole, fakultete, studentske centre, studentske domove, društveno odgovorne organizacije koje su korisne i koje pomažu socijalno ugrožene osobe među kojima su Merhamet, Crveni križ i Emmaus, kao i mnogi drugi. Isto tako, prošle godine Islamska zajednica u BiH je podjelila 91 tonu kurbanskog mesa kojeg su dali da se preradi u određene proizvode. Korisnici tih donacija su najčešće Merhamet, Crveni križ te HO Emmaus.

Regionalni odbor Merhamet Tuzla upravlja najvećom javnom kuhinjom u BiH koja pokriva 2.400 korisnika u četiri općine Tuzlanskog kantona (TK). Meso, posebno kurbansko, jedan je od najznačajnijih artikala u pripremi tih obroka.

U saradnji sa Islamskom zajednicom, donacijama samih građana i drugih organizacija u RO Merhamet Tuzla prikupe količine kurbanskog mesa dovoljne da zadovolje jednogodišnje potrebe Narodne kuhinje „Imaret“ za pripremu obroka i preradu u posebne proizvode.

– Prerađevine od kurbana koje dobijamo od Islamske zajednice u BiH su isto tako veoma značajne, jer su kvalitetno konzervirane i zapakovane, imaju duži rok trajanja, što nam pomaže da formirano suhe obroke i prema potrebi brzo interventno djelujemo podjelom mesnih konzervi i drugih prerađevina u različitim situacijama (prilikom elementarnih nepogoda, podjela našim korisnicima kada se ne mogu isporučiti topli obroci, dolazak većih grupa migranata i slično) – kaže za Preporod.info direktorica Regionalnog odbora Merhameta Tuzla Mensura Husanović.

Kao i Merhamet, i Međunarodni forum solidarnosti Emmaus korisnik je Rijasetove akcije „Kurbani“. Putem ove organizacije kurbansko meso te prerađevine od tog mesa stignu do krajnjih korisnika širom Bosne i Hercegovine.

– Mi u Emmausu radimo mnogo projekata, u različitim sredinama, mogu slobodno reći u cijeloj Bosni i Hercegovini, a najviše smo naslonjeni na ova područja povratničkih mjesta, Bratunca, Srebrenice, Zvornika, cijelog Podrinja. Naše aktivnosti se šire, ali i podrška koju imamo od Islamske zajednice i od naše dijaspore je sve veća. Ona je za nas značajna – kazao je nedavno za Radio BIR Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora za razvoj i saradnju ove organizacije.

Podsjeća kako stalno ističi da su imami najbolji socijalni radnici u lokalnim zajednicama, te garant transparentnosti i vjerodostojnosti informacija o ljudima kojima treba pomoći.

– Mi nikad nismo pogriješili ako se obratimo glavnom imamu, imamu, predsjedniku nekog džemata, dakle nismo nikad promašili sa adresom koju trebamo pomoći, nismo nikad promašili sa ljudima koje uključimo u naše projekte kao podršku. S te strane oni, imami, su nama garant da će aktivnosti koje provodimo, ali i ljudi koji nam povjere da urade hajr preko nas, imama, preko Zajednice, da će to biti na pravoj adresi, da ćemo zadovoljni biti i mi, i korisnici, ali i dragi Allah. Ono što bih želio spomenuti jesu i prerađevine od kurbanskog mesa koje dobijemo od Islamske zajednice. Mi smo bili, odnosno Emmaus, preko Ureda za društvenu brigu Rijaseta, nekoliko godina korisnici tih prerađevina, tako da ta pomoć traje tokom cijele godine, a ne samo za Kurban bajram – kazao je Škrebo.

(Alem Dedić/Preporod.info)