U svim džamijama u Bosni i Hercegovini danas je pročitana zajednička hutba Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice koju u narednim redovima prenosimo u cijelosti.

“Hvala Milostivom Stvoritelju na blagodatima neizmjernim. Nema snage i moći osim moći i snage Njegove, Njega slavi, veliča i hvali sve što je na nebesima i na Zemlji. Njegovom milošću i uputom čovjek izvršava propise koji ga približavaju vjećnoj ahiretskoj sreći, a udaljavaju ga od poniženja na Dunjaluku i srdžbe Njegove. Neka je Allahov blagoslov i mir na Božijeg Miljenika i pečatnog poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu i čestite ashabe.

Draga braćo, u susret nam dolazi Kurban-bajram. Radujemo se bajramskim blagodatima, ali i na vrijeme preispitujemo svoju spremnost da Bajram dočekamo kao odgovorni vjernici koji se, onako kako je to propisano, odazivaju svakom Božijem pozivu i naredbi.

Nažalost, pandemija koronavirusa je i ove godine onemogućila naše hadžije, kao i hodočasnike diljem svijeta, da se odazovu Božijem pozivu da obave petu islamsku dužnost hadž. Ipak, žudnja za Časnom Kabom u Meki, tekbiri i dove muslimana na dan Arefata iz miliona vjerničkih srca na svim krajevima svijeta svjedočit će da blagoslovljeno vrijeme hadža i Kurban-bajrama nezaustavljivo teče u Božijem redu stvaranja i održavanja svih svjetova. 

Milostivi nas je u Svojoj Časnoj Knjizi pozvao da u danima bajrama iz zahvalnosti Njemu prinesemo svoje žrtve, kurbane, slijedeći u tome sunnet naših pejgambera Ibrahima i Muhammeda, neka je na njih Božiji mir i blagoslov. 

Milostivi Allah u suri Kevser nas podsjeća na obavezu klanja kurbana koju smo dužni izvrštiti svake godine u danima Kurban-bajrama: ,,Dadosmo ti, uistinu, obilje dobara, i zato moli se i žrtvu prinesi radi svoga Gospodara! Onaj koji te ne može gledati, doista će bez traga nestati.“ (El-Kevser, 1-3)  

Iz obreda prinošenja žrtve koji se u Kur'anu spominje u vezi sa sinovima prvog čovjeka na Zemlji, pjegambera Adema a. s., saznajemo da Bog prima kurban samo od bogobojaznih. Bogobojaznost činu žrtvovanja daruje suštinsku duhovnu snagu. Pečat bogobojaznosti je ona krunska i neprocjenljiva vrijednost klanja kurbana koja kurban izdvaja u odnosu na sva druga žrtvovanja. Strahopoštovanje prema Svemoćnome Bogu koju osjećamo prilikom klanja i izvršavanja ovog propisa, divljenje spram nenadmašne spremnosti da prinesu žrtvu koju su pokazali Ibrahim a.s. i njegov sina Ismail a.s., najljepši su imanski plodovi kurbana. Ti plodovi vjerovanja pronalaze put od srca vjernika do Onoga kojem pripada svaka naša žrtva i trud.

,,Neće do Boga doprijeti njihovo meso i njihova krv, ali hoće doprijeti do Njega vaša bogobojaznost. Upokorio vam ih je tako da biste veličali Boga zato što vas je uputio. I obveseli dobročinitelje.“ (El-Hadž, 37)

Draga braćo, musliman je radost Bajrama i bajramske žrtve uvijek dijelio sa svojim najbližim, sa komšijama i siromašnima. Dijeleći kurbane potrebnima musliman svojoj žrtvi daje praktični smisao općeg dobra i solidarnosti sa drugima. 

Poslanik Muhammed, a.s. nas podsjeća: “Trećinom neka čovjek nahrani svoju porodicu, drugom trećinom neka nahrani svoje komšije i neka treću trećinu podijeli potrebitima, na taj dan.”

Imajući u vidu da je u gradskim uvjetima života veoma teško organizirati klanje kurbana na šerijatski ispravan način Islamska zajednica je na sebe preuzela emanet da muslimanima u domovini i dijaspori omogući da ovaj islamski propis izvrše ispravno i u tačno određeno obredno vrijeme.

Pripreme za ovu veliku i višestruko društveno korisnu akciju traju tokom cijele godine, od tačnog popisa stoke, do osiguranja svih sanitarnih i tehničkih uslova za klanje, skladištenje mesa u hladnjače i podjelu kurbana.

Od novca za kurbane, koji je uplaćen na račun Islamske zajednice u BiH, otkupljuju se kurbani od domaćih uzgajivača kojima je stočarstvo primarni izvor prihoda i zarade.

Ovogodišnja akcija bit će realizirana pod motom “Čin zahvalnosti, solidarnosti i zajedništva”, čime Islamska zajednica želi ukazati da našim kurbanima možemo pružiti pomoć poduzetnim Bošnjacima povratnicima, ali i omogućiti neotuđivo pravo starim, nemoćnim, đacima i studentima, korisnicima domova i humanitarnih ustanova. 

Posebno je važno naglasiti, da se već u bajramskim danima jedan dio svježeg kurbanskog mesa podijeli različitim ustanovama socijalnog, humanitarnog i obrazovnog karaktera kao što su: obdaništa, medrese, studentski i đački domovi, bolnice, sirotišta, domovi za stara i iznemogla lica…

Na prostoru RS-a i povratničkih džemata u Federaciji BiH samo prošle godine je podijeljeno 122.346 kilograma sirovog, svježeg mesa, dok je značajna količina prerađevina kurbaskog mesa donirana za 23 različite javne ustanove. 

I ovaj put, podsjećamo na važnost poštivanja fetve Vijeća muftija Islamske zajednice u BiH o obaveznom dijagnostičkom ispitivanju životinje koja je namijenjena za kurban na zaraznu bolest brucelozu, kao i higijene i manipulativnih postupaka u procesu dobivanja higijenski ispravnog mesa za ishranu ljudi, te aspekta zaštite okoliša i dobrobiti životinja.

Iščekujući dane Kurban-bajrama, bajrama žrtve, uočava se neraskidiva veza Kurban-bajrama sa zahvalnošću na daru života. Ibrahimova a.s., žrtva je Božijom milošću spasila jedan ljudski život. Sam Stvoritelj, Darovatelj i Uzdržavatelj svega živoga, preko svoga časnog meleka Džebraila kurbanom je otkupio život Ismaila a.s., kako bi cijelom ljudskom rodu ostavio neizbrisivu poruku o veličini i vrijednosti ljudskog života. 

Posmatran u tom simboličkom značenju, svaki naš kurban i prinesena žrtva su jedan otkupljeni život. Jedan ljudski život više! Jedna ljudska žrtva manje!

Zato su životu, opstanku ljudske vrste, poštovanju čovjeka kao neponovljivog djela Božijeg posvećene i uvodne riječi govora Poslanika Muhammeda, s.a.v.s. održanom na Oprosnom hadždžu: 

– O pravovjerni! Bojte se Allaha, budite humani i pravedni između sebe i prema drugima. Ljudi, vaši životi, vaša imanja i vaše časti neka vam budu sveti i neprikosnoveni kao što je za sve nas uzvišen i svet ovaj mjesec, današnji dan i mjesto, Arefat na kome se nalazimo sve dok se ne sastanemo sa Gospodarom vašim. Čovjek je djelo Božije i neka je proklet onaj koji to ruši.

Neka naša bajramska žrtva bude ispunjena bogobojaznošću i nadom da ćemo kurbanima pomoći potrebnima i otkupiti živote potlačenih, nemoćnih i siromašnih. Bože Milostivi, primi naša dobra djela i neka žrtve koje prinosimo u Tvoje ime budu naša zaštita od laži i zablude i naš spas od džehenemske kazne.”

U video-prilogu je snimak ove hutbe iz Gazi Husrev-begove džamije koju je pročitao hafiz Mensur ef. Malkić.