Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini svake godine organizira akciju klanja kurbana za potrebe obrazovnih ustanova i u humanitarne svrhe, a ovogodišnja akcija bit će realizirana pod motom “Čin zahvalnosti, solidarnosti i zajedništva”.

Realizirajući akciju pod ovim moto Islamska zajednica želi ukazati da našim kurbanima možemo pružiti pomoć poduzetnim Bošnjacima povratnicima, ali i omogućiti neotuđivo pravo starim, nemoćnim, đacima i studentima, korisnicima domova i humanitarnih ustanova.

Pripreme za ovu veliku i višestruko društveno korisnu akciju traju tokom cijele godine. Kroz akciju nabavke i klanja kurbana, podjele kurbanskog mesa, te prikupljanja kurbanskih kožica, fokus se stavlja na poštivanje šerijatskih normi.

Sa životinjama se postupa na human način, bez da se životinji nanosi nepotrebna bol i patnja.

Svi postupci halal klanja su jasno definisani, a klanje kurbana se na svim lokacijama vrši uz konstantno prisustvo imama.

Slijeđenjem šerijatskih propisa i odredbi iz pozitivnog zakonodavstva ostvaruju se pretpostavke da kurbani ispune svoju namjenu i budu upisani u dobra djela.

Suočeni s realnostima koje nosi urbani način života i zakonska ograničenja koja otežavaju tradicionalni način izvršavanja propisa klanja kurbana sve veći broj vjernika ovu obavezu povjeravaju Islamskoj zajednici u BiH.

Oni koji se odluče prinijeti žrtvu na ovaj način mogu biti sigurni da će njihov kurban biti žrtvovan na šerijatski ispravan način i da će meso biti distribuirano tamo gdje su najveće potrebe za njim.

(Preporod.info)