Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Adresa: Zelenih beretki 17,

71 000 Sarajevo

Tel./fax: +387 (0) 33 533 000

Email: uprava.efp@rijaset.ba

Web: www.akcijakurbani.ba

©2020 Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini | by Arka@WEB