U protekloj deceniji među značajnijim koracima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini jeste pokretanje akcije “Kurbani” i na nivou Rijaseta. Do tada, u okviru Islamske zajednice takav vid akcije organizovale su samo medrese. U konačnici, Islamska zajednica objedinjuje obje spomenute akcije.

Svojevrsnim proširenjem, i Rijaset je ovom akcijom, između ostalog, ukazao na pomoć i podsticaj povratnicima stočarima na način da se uplaćeni kurbani prvenstveno otkupljuju od njih i time im se pruža podstrek, razlog i satisfakcija u njihovom povratničkom životu. Važno je naglasiti da je u kratkom vremenskom periodu u nekoliko godina ova akcija doživjela izniman rast. I ove godine u toku je Akcija “Kurbani 2021” te je omogućena i online uplata putem web stranice akcijakurbani.ba, namijenjenoj i za upoznavanje javnosti sa ovom akcijom. Akcija “Kurbani 2021” realizira se pod motom “Čin zahvalnosti, solidarnosti i zajedništva”. Također, kao i prethodnih godina IZ u BiH organizira i prikupljanje kurbanskih kožica.

Fikret Puhalo, Kosovići (Rogatica)

Iz Rijaseta jasno ističu da pripreme za ovu akciju traju tokom cijele godine – “od tačnog popisa stoke, do osiguranja svih sanitarnih i tehničkih uslova, da bi kurban bio žrtvovan u skladu sa šerijatskim pravima”, stoji na zvaničnoj stranici Rijaseta akcijakurbani.com.

Pri tome je naglašeno da se poštuje proces halal klanja kurbana. Poštivanje sanitarnih i veterinarskih standarda uključuje proces pri čemu se formira komisija koja obilazi svakog stočara kako bi se uvjerila u ispravnost kurbana. Kurbani moraju biti veterinarski pregledani sa odgovarajućim potvrdama o zdravstvenoj ispravnosti. Higijenski uslovi, prostor, oprema, alati, stručno osoblje i postupak sa životinjama – navedene su norme koje prate proces poštivanja sanitarnih i veterinarskih standarda.

“Samo životinje s urednim labarotorijskim nazivom se smiju zaklati, a njihovo meso koristiti za ishranu” – kategorički je naglašeno. Stoga, ova akcija se nastoji realizirati po normama šerijatskog i pozitivnog prava. Konstantno povećanje broja uplaćenih, a time i otkupljenih kurbana od povratnika stočara potvrdilo je širinu i ciljeve ove akcije Rijaseta. Pored spomenutog aspekta, nastoji se izvršiti uredna i kvalitetna podjela kurbanskog mesa. To uključuje podjelu svježeg, sirovog mesa, ali i kurbanskih prerađevina u toku godine.

O tome govore i podaci da je prošle godine u RS-u te povratničkim džematima u Federaciji BiH podijeljeno 122 346 kg mesa, dok su kurbanske prerađevine stigle na adrese 23 javne ustanove i organizacije, shodno njihovim zahtijevima i potrebama. Organizacija podjele kurbanskih prerađevina vrši se putem Ureda za društvenu brigu Rijaseta IZ u BiH. Značajno je spomenuti da pored podmirivanja potreba odgojno-obrazovnih i drugih ustanova i organizacija koje djeluju u okviru IZ u BiH nastoje se podmiriti i potrebe mnogih drugih društveno korisnih ustanova i organizacija.

Sigurnost i opstanak za povratnike stočare

Teme o životima i svakodnevnici povratnika česte su, a akcija „Kurbani“Rijaseta IZ uvijek kuca na vrata povratnika stočara, te se time skreće i pažnja javnosti na izazove sa kojima se oni susreću. Nerijetko je slučaj da im je stočarstvo jedini izvor prihoda.

Ibrahim Ibrahimović, Pobuđe (Bratunac)

Ibrahim Ibrahimović se u Pobuđe kod Bratunca vratio 2005., godine, a povratak mu, kako je i opisao, predstavlja čast i zadovoljstvo.

– Ovdje sam najsretniji insan – kaže Ibrahim.

Živi sa suprugom i tri sina. Pri razgovoru o ovoj akciji Rijaseta, Ibrahim iskazuje svoju zahvalnost Rijasetu i rukovodstvu Islamske zajednice.

– To je veliko dobro koje čini Islamska zajednica – kaže nam, te dodaje da im to pomaže da opstanu i predstavlja im sigurnost, koja s nekih drugih strana izostaje. Naglašavajući značaj koji on vidi u ovoj akciji kako za svoju porodicu i ostale povratnike stočare, Ibrahim misli i na svoje potomstvo. Njegov mlađi sin, Amer, ima želju da bude najveći farmer u Bosni i Hercegovini.

– Moja porodica ima nijet da ostane ovdje – kaže nam Ibrahim.

Stočarstvom se bavi i povratnik Fadil Jusufović iz Karačića kod Srebrenice u koje se vratio neposredno nakon povratka njegovih roditelja 2002., godine. Tu živi sa suprugom i dvoje djece.

Fadil Jusufović s porodicom, Karačići (Srebrenica)

– Dosta nam znači ova akcija, posebno kada je riječ o otkupu većeg broja kurbana – kazao nam je on. Fadil nije zaposlen, stoga im zarada kroz otkup kurbana dobro dođe.

U mjesto Kosovići kod Rogatice Fikret Puhalo se vratio 2002., godine.

– U svakom slučaju je ovo jedna od najbitnijih akcija za povratnike – kaže nam Fikret, i kako kaže, to otvara mogućnost da povratnici plasiraju svoj proizvod. Već ranijih godina mediji su izvještavali o uspjehu Fikretove porodice i razvoju njihove farme. Danas se Fikret bavi i uzgojem organske hrane. Iako je zahtijevno izganjati sve tražene dozvole, naglašava da se to mora uraditi. U posao kojim se bave uključeni su svi članovi njegove porodice. Živi sa suprugom Senom i ocem Zajkom, sinovima Kerimom, Eminom koji živi tu sa svojom porodicom, dok treći sin Edin, sa svojom suprugom i djecom, i pored obaveza u glavnom gradu stigne pomoći porodici kad god je u mogućnosti.

Kurbansko meso stiže na prave adrese

I u toku ovogodišnje akcije iz Rijaseta naglašavaju da se i prerađevine dodjeljuju ustanovama i organizacijama koje imaju mogućnosti da skladište takvo meso. Među tim ustanovama i organizacijama su medrese, medžlisi, studentski domovi, Merhamet, Crveni križ, narodne kuhinje, Vojno muftijstvo, a značajna sredstva ove godine su izdvojena, između ostalih, za Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica “Drin” Fojnica, imaret Gazi Husrev-begovog vakufa, Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS) u Lukavcu, Studentski hotel Mostar i dr. Iz Ureda za društvenu brigu kažu da i dalje primaju zahtijeve za dodjelu kurbanskih prerađevina.

O značaju ovakve vrsta donacije društveno korisnim ustanovama i organizacijama najbolje govore njihovi predstavnici. Ljljana Jurak, glasnogovornica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Bakovići ističe da ova donacija predstavlja značajnu pomoć i podršku u radu toj ustanovi.

– Doprinos kvaliteti života i boljoj ishrani korisnika Zavoda je veliki uzevši u obzir da u Zavodu boravi 317 korisnika, te da se svakodnevno sprema 1000 obroka. Želimo naglasiti da je Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići uz pomoć donacija prehrambenih artikala, odnosno prerađevina kurbanskog mesa, od strane IZ u BiH, uveliko poboljšao uvjete boravka i života korisnika naših usluga – naglasila je Jurak.

Uz kazano, istakla je da su mišljenja da su ovakve aktivnosti od velikog značaja u doprinosu pozitivnim procesima u društvu.

– Naglašavamo, Islamska zajednica u BiH jedan je od najvećih donatora Zavoda Bakovići. Obzirom da se Zavod samofinansira, odnosno da nije na budžetu, donacije, naročito prehrambenih i higijenskih proizvoda mijenjaju i donose pozitivne promjene, te održavaju život u ovakvim ustanovama socijalne zaštite kao što je naša – kazala je Jurak za Preporod.

– Crveni križ Federacije BiH izuzetno je zahvalan Rijasetu Islamske zajednice u BiH zajedno sa Uredom za društvenu brigu sa kojim sarađujemo dugi niz godina pri ovoj i svim prethodnim donacijama – kazala je Indira Kriještorac, stručni saradnik za informisanje i komuniikaciju u CK FBiH.

Ukazala je na podatak da je Crveni križ Federacije BiH posljednju donaciju preusmjerio za potrebe migranata na području Unsko-sanskog kantona, “što je uveliko pomoglo njihovom zbrinjavanju kada je riječ o ishrani“. Osvrnuvši se na samu svrhu donacija i njihovu upotrebu pojasnila je: “Ovakve donaciju mogu se koristiti kako u pripremi obroka za naše korisnike tako i za osobe u tranzitu kroz našu zemlju. I to je još jedna pozitivna stvar, kada govorimo o donaciji prerađenog kurbanskog mesa. Neophodno je istaći da je Islamska zajednica u BiH među prvim pomogla i reagirala na migrantsku krizu u Unsko-sanskom kantonu”.

Podvlači da “ovakve vrste aktivnosti jedne religijske zajednice i humanitarne organizacije kao što je Crveni križ trebaju i moraju biti model doprinosa pozitivnim procesima u BiH jer naša zemlja je upravo to – zajednica različitih i različitosti, koji žive i rade zajedno i kojim prioritet prije svega mora biti ljudski život”.

Tome u prilog navodi principe kojima se Crveni križ vodi – humanost, solidarnost i nepristrasnost, što ih, kako ističe, “obavezuje na pomoć svima bez obzira na rasu, vjeru, naciju i neka druga opredjeljenja”.

Akcija koja ima budućnost i u EU

O tome kakva je budućnost ove akcije Rijaseta razgovarali smo sa šefom Odjela za ekonomske poslove Rijaseta IZ i koordinatorom akcije “Kurbani 2021” Bilalom Memiševićem.

On podsjeća na tradiciju ovoga ibadeta dužu od pola vijeka u okviru institucije Islamske zajednice, te naglašava da “danas ona u velikoj mjeri prevazilazi i potrebe Islamske zajednice, što govori o tome da ova akcija ima bitan utjecaj na ekonomiju i privredu Bosne i Hercegovine”, i kako je kazao, predstavlja “direktan podsticaj onima koji se bave ovim poslom – uzgojem sitne i krupne stoke”.

Navodeći podatak da je prošlom godinom broj kurbana dosegao 28 502 ističe da to govori “o pristupu Islamske zajednice ovoj akciji te govori o povjerenju koje članovi IZ u domovini i u iseljeništvu iz godine i godinu ukazuju Islamskoj zajednici povjeravajući im emanet kurbana”.

Bilal Memišević: Već realliziramo akciju kao da se realizira u bilo kojoj zemlji EU

– Samo organiziran pristup kojeg IZ trenutno jedina ima u BiH i u regionu kada je ova akcija u pitanju može članovima IZ i vjernicima omogućiti budućnost realizacije kurbana kao ibadeta uvažavajući norme, propise i standarde koji nam se već nameću, a koji će biti itekako izraženi približavanjem BiH Evropskoj uniji – riječi su Memiševića.

Budućnost i kontinuitet ove akcije, kako on naglašava, obezbjeđuju i saradnje sa Institutom za sigurnost i ispravnost hrane, Federalnom upravom za inspekcijske poslove i veterinarskim kantonalnim upravama.

– Mi već sada realiziramo akciju kao da se ona realizira u bilo kojoj zemlji EU. To znači, da poštujemo sve veterinarske, sanitarne te standarde za sigurnost i ispravnost hrane – pojašnjava Memišević.

Tome u prilog dodaje da će u budućnosti, kada država bude pred vratima EU, u saradnji sa spomenutim ustanovama ponuditi projekat kojim će se kurban zaštititi kao ibadet.

– Uvrstit ćemo ga u procese kao nešto što je tradicija ili vjerska obaveza muslimana ovih prostora. Imajući u vidu ovo iskustvo i kontinuitet koji imamo i kojim akciju unapređujemo iz godine u godinu daje nam svima u IZ nadu, kao i svim vjernicima i članovim IZ, da ćemo imati uređenu proceduru za realizaciju ibadeta ili za realizaciju propisa kurbana i sutra kada budemo dio procesa Evropske unije – zaključio je Memišević.

Primjetno je da ova akcija Rijaseta obuhvata širok luk i očitava aktivnu ulogu Islamske zajednice u društvu. Specifičnost akcije “Kurbani” izražava se kroz ibadet pojedinca i spremnosti Islamske zajednice da mu u tome pomogne, a s druge strane u ponudi rješenja kojim se doprinosi vitalnosti našeg društva, a da se pri tome ne ugrozi suština ibadeta žrtvovanja kurbana. Osim toga, ponuđeno je rješenje koje odgovara specifičnom vremenskom i prostornom kontektu u kojem muslimani Evrope žive.

(Hasan Hasić/IIN Preporod)