Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini svake godine organizira akciju otkupa i klanja kurbana za potrebe obrazovnih ustanova i u humanitarne svrhe.

Pripreme za akciju traju tokom cijele godine, od tačnog popisa stoke, do osiguranja svih sanitarnih i tehničkih uslova; poput profesionalnog postupanja prilikom žrtvovanja, adekvatnih hladnjača i distribucije mesa.

Formira se komisija koja obilazi svakog stočara da bi se uvjerila u ispravnost kurbana. Svi kurbani su veterinarski pregledani s odgovarajućim potvrdama o zdravstvenoj ispravnosti.

Poštivanje sanitarnih i veterinarskih normi se odnosi na higijenske uslove, prostor, opremu i alate, stručno osoblje, te sam postupak sa životinjama.

Posebna pažnja se posvećuje primjeni odgovarajućih higijenskih mjera na liniji procesa žrtvovanja. Samo životinje s urednim laboratorijskim nalazom se smiju žrtvovati, a njihovo meso koristiti za ishranu.

Jedinstvena cijena kurbana za Bosnu i Hercegovinu je ista kao i prethodnih godina i iznosi 350 KM.

Ovogodišnja akcija bit će realizirana pod motom “Čin zahvalnosti, solidarnosti i zajedništva”, čime Islamska zajednica želi ukazati na duhovni aspekt ove akcije, ali i direktne benefite koje ona donosi za širu društvenu zajednicu.

Na prostoru RS-a i povratničkih džemata u Federaciji BiH prošle godine je podijeljeno 122.346 kilograma sirovog, svježeg mesa, dok je značajna količina prerađevina kurbaskog mesa donirana za 23 javne ustanove na osnovu njihovih zahtjeva i potreba.

(Preporod.info)