“Čin zahvalnosti, solidarnosti i zajedništva” moto je ovogodišnje akcije otkupa i klanja kurbana koju Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini svake godine organizira za potrebe obrazovnih ustanova i u humanitarne svrhe.

Realizirajući akciju pod ovim moto Islamska zajednica želi ukazati da našim kurbanima možemo pružiti pomoć poduzetnim Bošnjacima povratnicima, ali i omogućiti neotuđivo pravo starim, nemoćnim, đacima i studentima, korisnicima domova i humanitarnih ustanova.

Pripreme za ovu veliku i višestruko društveno korisnu akciju traju tokom cijele godine, od tačnog popisa stoke, do osiguranja svih sanitarnih i tehničkih uslova za klanje, skladištenje mesa u hladnjače i podjelu kurbana.

Od novca za kurbane, koji je uplaćen na račun Islamske zajednice u BiH, otkupljuju se kurbani od domaćih uzgajivača kojima je stočarstvo primarni izvor prihoda i zarade.

Imajući u vidu da je u gradskim uvjetima života veoma teško organizirati klanje kurbana na šerijatski ispravan način Islamska zajednica je na sebe preuzela emanet da muslimanima u domovini i dijaspori omogući da ovaj islamski propis izvrše ispravno i u tačno određeno obredno vrijeme.

Islamska zajednica klanju kurbana pristupa odgovorno i sistemski, poštujući šerijatske norme, kao i zahtjeve vremena.

Suočeni s realnostima koje nosi urbani način života i zakonska ograničenja koja otežavaju tradicionalni način izvršavanja propisa klanja kurbana sve veći broj vjernika ovu obavezu povjeravaju Islamskoj zajednici u BiH.

Oni koji se odluče prinijeti žrtvu na ovaj način mogu biti sigurni da će njihov kurban biti žrtvovan na šerijatski ispravan način i da će meso biti distribuirano tamo gdje su najveće potrebe za njim.

Podsjećamo da je na prostoru RS-a i povratničkih džemata u Federaciji BiH samo prošle godine podijeljeno 122.346 kilograma sirovog, svježeg mesa, dok je značajna količina prerađevina kurbaskog mesa donirana za 23 različite javne ustanove. 

(Preporod.info)