Pitanje:

Da li je grijeh (i ima li razlike) kada kurban kupimo od nemuslimana?

Odgovor:

U svakom slučaju bolje je kupiti kurbana od muslimana nego od nemuslimana. Kupovinom od muslimana, izvršava se ibadet i ekonomski pomaže muslimanska zajednica. Međutim, kurban bi bio ispravan i ako se kupi od nemuslimana, pod uvjetom da nije hranjen nedozvoljenom hranom.