Pitanje: Klao sam po tri kubana za rahmetli oca i nanu, ali nisam klao za sebe nikad. Tek sam sad saznao da mi je to obaveza. Molim Vas da mi savjetujete kako da postupim, da li mogu i trebam to da nadoknadim i kako?

Odgovor: Dužnost je osobe koja ne zna da pita onoga koji zna. “Pitajte one koji znaju, ako vi ne znate” – kaže Svevišnji u Kur’anu. Prema tome, pogriješili ste što niste pitali ulemu o tom pitanju kako biste otklonili svoju dilemu i neznanje. U konkretnom slučaju, budući da ste imali mogućnost da žrtvujete za sebe kurbana, a niste to činili, ukoliko ste imućni trebate podijeliti sadaku u vrijednosti kurbana za protekle godine (kada ste bili obaveznici). A ako to niste u stanju učiniti, onda otpočnite s izvršavanjem obaveze od ove godine, a za prethodne propuste učinite teobu i istigfar (pokajanje i traženje oprosta od Allaha, dž.š.).