Pitanje

Može li se prilikom klanja kurbana koristiti pištolj kojim se koriste mesari, da bi lakše oborili npr. krupnog bika?

Mogu li zajedno učestvovati osobe koje kolju kurban za mrtve i one kojima je kurban vadžib? Npr. u govečetu se sastaju tri kurbana koja su vadžib, a dva se kolju za mrtve, tj. za njihove duše. S obzirom da je jedno vadžib, a drugo je sadaka.
Unaprijed zahvalan! Wesselam.

Odgovor

1. Bolje je izvršiti klanje kurbana na tradicionalan način, bez korištenja pištolja za omamljivanje. Ukoliko je neophodno njegovo korištenje, dozvoljeno je, ali samo pod uvjetom da ne umrtvljuje životinje i onemogućuje istek krvi.

2. Dozvoljenoje da učestvuju oni kojima je kurban vadžib i koji to kolju po oporuci za svoje umrle, budući da svi imaju namjeru klanja kurbana, a ne s ciljem da dođu do mesa.