Pitanje: Obavezao sam se zaklati zavjetni kurban. Da li je ispravno isti klati u toku ramazana? Takođe me zanima da li se cijeli zavjetni kurban daje sirotinji, odnosno kako se dijeli?

Odgovor: Prema propisu u našem mezhebu nezr (zavjetovanje) je općenito mubah (dozvoljen čin) u oblasti dozvoljenih djela i postupaka. Međutim, ukoliko se neko zavjetuje da će učiniti neko dopušteno djelo, obavezan je ispuniti svoj zavjet. „Neka ispune svoje zavjete“ – navodi se u Kur'anu. U hadisu se navodi: „Ko se zavjetuje da bude pokoran Allahu (nekim djelom) neka to ispuni.“ Ukoliko zavjetom nije definirano vrijeme, nema zapreke da se izvrši tokom ramazana. Osoba koja se zavjetovala neće za sebe uzimati meso zavjetnog kurbana, nego će ga u cijelosti podijeliti u humanitarne svrhe.