Pitanje: Ukoliko se desi da prilikom dijeljenja kurbana komšijama i rodbini, osoba koja prima kurban, vrati taj kurban, kako postupiti? Da li je ta osoba griješna?

Odgovor: Dijelenje i primanje hedije jeste sunnet – praksa Allahovog Poslanika, a.s. Zato odbijanje primanja kurbanskog mesa nije lijep postupak i onaj koji to čini postupa suprotno praksi Allahovog Poslanika. To nije neka teška vrsta grijeha, ali jeste neka vrsta blažeg prekršaja, tj. odstupanja od sunneta.