Pitanje: Da li se smije meso kurban dobijeno od druge osobe dati u narodnu kuhinju, ukoliko osoba koja ga je dobila ne voli konzumirati, jer ne jede tu vrstu mesa?

Odgovor: Nema smetnje da se kurbansko meso koje se dobije kao hedija uruči u narodnu kuhinju.