Pitanje: Kazao je Allahov Poslanik, a.s.: „Ko proda kurbansku kožicu, njegov kurban je ništavan,nema ništa od kurbana.“ (Hakim, hadis-hasen) Pitanje se nameće samo po sebi, svake godine naše kožice dajemo IZ-ci i ona prodaje naše kožice, kako pravdate takve postupke, na osnovu kojih stavova, interesuje me za ubuduće pošto sam tek došao do ovoga hadisa pa sam zabrinut, a imam puno povjerenje u Vaš odgovor.

Odgovor: Hadis se odnosi na zabranu prodaje kožice od strane vlasnika kurbana, a ne na instituciju kojoj se daruje kurbanska kožica. Prema tome Islamska zajednica može prodati od džematlija darovane kožice i novac usmjeriti u Bejtul-mal, tj. za opće potrebe muslimana, prema procjeni nadležnih u Islamskoj zajednici. Šta bi inače IZ mogla uraditi sa hiljadama kožica nego ih prodati i novac usmjeriti u islamske projekte putem fonda Bejtul-mal? Zabrana prodaje odnosi se na vlasnika kurbana. Nema ništa sporno u takvoj praksi IZ.