Pitanje: Da li se može klati jedan kurban za dve umrle osobe?

Odgovor: Kurban se kolje za žive, a ne za umrle muslimane, osim ako je neko ostavio oporuku da se za njega poslije njegove smrti kolje kurban. U principu jedan kurban je za jednu osobu. Ako nema oporuke, onda je riječ o sadaki, a sevap od sadake može se namijeniti za više osoba.