Pitanje:

Esselamu ‘alejkum!
Buduci da se bliži Kurban-bajram, zanima me da li osoba koja je negdje u inostranstvu može imati kurban u BiH, u smislu da dadne novac i bude jedan od 7 članova koji kao kurban imaju kravu? Takođe, ako je riječ o 7 učesnika u jednom kurbanu, da li je farz da svi uče dovu i sl. U pogledu učenja dova i sl. šta bi bio farz za svakog takvog pojedinca? ako bi jedna od tih 7 osoba izostavila neki od farzova, da li bi bio kurban upitan za ostalih 6, budući da sam pročitao da ukoliko bi jedna od 7 osoba imala pogrešan nijjet, u smislu da kurban kolje radi mesa a ne radi kurbana, ostalih 6 bi imali neispravan kurban?

Odgovor:

Osoba iz inostranstva može biti jedan od (sedam ili manje) učesnika u zajedničkom kurbanu (goveče). Svi ovi učesnici moraju imati nijjet prinošenja kurbana, a ne radi mesa i sl. Dova koja se uči prilikom klanja kurbana nije farz (obaveza) već samo pohvalan postupak (sunnet). Ukoliko učesnici u zajedničkom kurbanu saznaju prije vremena klanja kurbana da jedan ili više učesika nema namjeru prinošenja kurbana, već namjeru da dođe do mesa, takve osobe će isključiti iz grupe. Ako to saznaju tek nakon obavljenog klanja, kurban onih koji su ga namjeravali žrtvovati bit će ispravan, a ostali će snositi odgovornost za obmanu. Zato namjera svakog člana grupe mora biti jasna prije kupovine kurbana.